Vår visjon er å se at mange shan kan få en bedre fremtid og håp. (Se: Hvem er vi og visjon)
Vi ønsker også at de skal bli kjent med Han som har elsket dem og oss først! At de skal se hvor verdifulle de er i Guds øyne!
Du kan være med oss i dette!

Vi er for øyeblikket ikke et stort arbeid, men vi har likevel behov av økonomisk støtte!

Konkret

Konkret så har vi et behov av å se ca 4 000 kroner inn i måneden (nå i 2018).
Det koster blant annet litt over 1 000 kroner for leie av tomten vi har skole på. Vi har også andre behov til lørdags/søndagsskolen som skolemateriale, utstyr, transport og til støtte av lokale arbeidere/stab.
Pluss til enkelte fester og arrangementer.
Vi gjør også litt humanitært arbeid som: Hjelpe de fattige og flyktinger med mat, klær etc.

Kontonummer

Du kan bruke dette kontonr. for støtte til arbeidet!

3000 19 85422

 

Hvem er vi?

  • Vi er tjeneste og et team som ønsker å se de gode nyhetene spredt til shan-folkent i Nord-Thailand og inn i Myanmar.
  • Vi er lokalisert i Nord-Thailand i Chiang Mai distriktet.
  • Vi startet denne tjenesten februar 2017, og vi er to ektepar for øyeblikket. Tre lokale shan/karen og en fra Norge.
  • Vi har alle i teamet jobbet med å nå ut til shanfolket i over 10 år.
  • Vi samarbeider med og får litt støtte fra en misjon fra Sveits. (Mission Pluss)
  • Vi har også tilknyttning til Youth With A Mission (Chiang Rai og Norge) og noen menigheter i Norge.

 


Use PayPal

QR Code