Hvem er vi?

 • Vi er tjeneste og et team som ønsker å se de gode nyhetene spredt til shan-folkent i Nord-Thailand og inn i Myanmar.
 • Vi er lokalisert i Nord-Thailand i Chiang Mai distriktet.
 • Vi startet denne tjenesten februar 2017.
 • De som leder arbeidet er en norsk/shan ektepar. Vi har også flere lokale deltids arbeidere.
 • Vi samarbeider med og får litt støtte fra en misjon fra Sveits. (Mission Pluss)
 • Vi har også tilknyttning til Youth With A Mission (Chiang Rai og Norge) og noen menigheter i Norge.

 

Hva gjør vi?

 • Vi har en tomt som vi driver lørdags- og søndagsskole for shanbarn i lokalområdet. Her underviser vi språk som: Engelsk, shan, burmesisk og thai. (Noen barn går ikke på lokal skole, derfor lærer vi dem også Thai).
  Vi bruker også denne tomten til møter, samlinger og fester. Det er også mulig for team eller volunteers å bo der.
 • Vi har møter på søndager, og en del av vår visjon er å plante en Shan menighet.
 • I løpet av en uke har vi også flere husmøter.
 • Vi besøker shan-folket, har fellesskap med dem og knytter nye vennskap.
 • Vi følger opp og besøker barn og unge voksne som vi har knyttet kjennskap med en god stund.
 • Vi driver også noe humanitært/bistands arbeid som å hjelpe fattige flyktninger og immigranter.

Andre aktiviteter

 • Ukentlig når vi ut til rundt 40-60 personer (inkludert barn), og vi går ut nesten hver dag/kveld.


 • Vi har også ved spesielle anledninger møter, samlinger, outreacher og arrangementer som blant annet julefester.

 • Vi når også ut på Internett og sosialmedier.
 • Vi tar opp videoer/mp3 og legger det på YouTube, Facebook, Vimeo etc.
 • Vi underviser om verdi, Guds ubetingede kjærlighet, gjenopprette de knuste hjerter og vi deler også evangeliet.
 • Vi har en webside og en Facebook side på shan kalt Good News for the Shan: https://www.goodnewsforshan.com

Hvem er shan-folket? Og hva deres situasjon?

Vi jobber i hovedsak blant et folkeslag som heter shan-folket, dette er en av over 130 etniske folkeslag i fra Myanmar (Burma). De er også det største folkeslaget, og det er over 6 milioner av dem.

De har sin egen stat kalt Shan-staten.

De er etnisk relatert til thai, og språket har også likheter med thai.
Dette folkeslaget er sterkt buddhistiske og animistiske, og det finnes kun rundt 0,04 prosent kristne blant dem. 


I Myanmar har det vært, og det pågår noen steder fremdeles, borgerkrig og militærregime i over 70 år, og landet er sterkt preget av dette. Militærregime varte frem til 2015, men de har fremdeles innflytelse.
På grunn av fattigdom og krig, søker mange lykken over til nabolandet Thailand der de ofte finner dårlig betalte jobber og vanskelige forhold.

Et stort problem, spesielt blant menn, er alkohol og narkotika missbruk. Mange familier og personer opplever, og har opplevd, et knust liv og vanskelig liv, og det er ofte barna og kvinnene som lider mest.

Det er her vi kommer inn, og vi ønsker speilet å hjelpe de fattige, barna og de som har opplevd et knust liv. De fleste av de vi når ut til er i denne kategorien.

Vår visjon

Vår hovedvisjon er å gjenopprette den ødelagte og knuste hjerte. (se også: https://goodnewsforbrokenhearts.com )
Vi tror at kjerneproblemet for de fleste konflikter og problemer i livet kommer fra et knust hjerte, skyld, skam og mangel på kunnskap om vår sanne identitet, og mangel på god kunnskap om vår skaper og hvor høyt han elsker oss!
Lukas 4:18 (Jes 61:1)
Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, f
or å sette undertrykte i frihet,

Vårt hovedmål er å nå ut med det gode nyheten til shan-folket.

 • Vi ønsker spesielt å nå ut til de fattigste og de dårligst stilte, til de som har knuste hjerter og har opplevd mye avvisning. Vi finner spesielt mange av disse blant de som har kommet over fra Myanmar til Nord-Thailand.
 • Vi ønsker å bidra til å se familier og ekteskap gjenopprettet og stabilisert.
 • Vi ønsker å bidra til å gjøre et mer stabilt liv for shan-folket generelt.
 • Vi ønsker å bidra til å gi barn og unge en bedre fremtid.
  Vi tror at når barn, ungdom og voksne ser sin sanne verdi, aksept og kjærlighet til Gud, kan de forandre en nasjon og forhindre at familier går i oppløsning.
 • Å forhindre problemer som alkohol og narkotikamisbruk, samt prostitusjon til å skje.
 • Å hjelpe shan-folk til å finne sin sanne identitet som shan
 • Å hjelpe shan-folk til å finne sin sanne identitet som Guds sønner og døtre, og hvem Gud har skapt dem til å være.
 • Gjenopprett dem tilbake til hvem Gud skapte dem til å være, og gjenopprett deres knuste hjerter.

Visjons strategi:

 • Gå ut til dem å bygge relasjoner og vennskap med shan hvor de bor og jobber.
 • Når folk blir kristne, start husfellesskap.
 • Hovedfokus: Starte en Shan menighet pluss husmenigheter og husfellesskap, og barnearbeid
 • Tren og lære opp lokale ledere og nøkkelpersoner som kan lære andre igjen og videreføre denne visjonen.
 • Overse, oppmuntre, veilede og hjelpe lokale evangelister, lærere, nøkkelpersoner og ledere.
 • Vær også en hjelp til å finne sponsorer/støtte, eller deltidsarbeid for lokale evangelister, lærere, nøkkelpersoner og ledere (for en kort eller lengre tid)
 • Vi vil også se flere misjonærer ut blant shan-folket, og vi tror at hvis vi skal nå shan-folket med de gode nyhetene, er den mest effektive måten å gjøre dette på, sammen. Vi tror på lagarbeid og team.
 • Vi ønsker å legge til rette og hjelpe frivillige, team og misjonærer til å gjøre dette, over en kort periode eller over lengre tid.
 • Se denne siden! Teams&Volunteers

 

Finn også ut hvordan du kan støtte oss! 
Støtt oss!

 


Use PayPal

QR Code