Utskrift

 

Hvem er vi?

 

Hva gjør vi?

Andre aktiviteter

Hvem er shan-folket? Og hva deres situasjon?

Vi jobber i hovedsak blant et folkeslag som heter shan-folket, dette er en av over 130 etniske folkeslag i fra Myanmar (Burma). De er også det største folkeslaget, og det er over 6 milioner av dem.

De har sin egen stat kalt Shan-staten.

De er etnisk relatert til thai, og språket har også likheter med thai.
Dette folkeslaget er sterkt buddhistiske og animistiske, og det finnes kun rundt 0,04 prosent kristne blant dem. 


I Myanmar har det vært, og det pågår noen steder fremdeles, borgerkrig og militærregime i over 70 år, og landet er sterkt preget av dette. Militærregime varte frem til 2015, men de har fremdeles innflytelse.
På grunn av fattigdom og krig, søker mange lykken over til nabolandet Thailand der de ofte finner dårlig betalte jobber og vanskelige forhold.

Et stort problem, spesielt blant menn, er alkohol og narkotika missbruk. Mange familier og personer opplever, og har opplevd, et knust liv og vanskelig liv, og det er ofte barna og kvinnene som lider mest.

Det er her vi kommer inn, og vi ønsker speilet å hjelpe de fattige, barna og de som har opplevd et knust liv. De fleste av de vi når ut til er i denne kategorien.

Vår visjon

Vår hovedvisjon er å gjenopprette den ødelagte og knuste hjerte. (se også: https://goodnewsforbrokenhearts.com )
Vi tror at kjerneproblemet for de fleste konflikter og problemer i livet kommer fra et knust hjerte, skyld, skam og mangel på kunnskap om vår sanne identitet, og mangel på god kunnskap om vår skaper og hvor høyt han elsker oss!
Lukas 4:18 (Jes 61:1)
Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, f
or å sette undertrykte i frihet,

Vårt hovedmål er å nå ut med det gode nyheten til shan-folket.

Visjons strategi:

 

Finn også ut hvordan du kan støtte oss! 
Støtt oss!