I den siste måneden har vi både hatt en liten påskefest og feiret det thailanske nyåret Songkran (en vannfestival) med ungdommene og barna fra vår lørdags og søndagsskole. 

Vi hadde planlagt en litt større påskefest, men fordi den sammenfalt med en shan buddhistisk høytid, fikk vi ikke samlet så mange. Men rundt 30 personer kom, også et par voksne og vi hadde påskeleker, mat, godterier og deling av påskens budskap. 

Under Songkran hadde vi rundt 20 ungdom som kom også. Før vi gikk ut og hadde vannkrig, fikk jeg delt med dem at de er veldig viktige. De er alle V.IPer.
Shanfolket trenger virkelig å høre akkurat dette, da mange har et lavt selvbilde. 

Jeg underviser også mer engelsk nå, og det har også kommet noen lokale thai jeg underviser for fra landsbyen vi har vår tomt og arbeid på. 

Et stort behov
Et stort behov vi har akkurat nå er å ha en bil til. For øyeblikket har vi bare min bil, og når jeg ikke kan kjøre, må vi stenge søndags og lørdagsskole, som nå, når vi som familie skal en tur til Myanmar. 

Vi kunne også ha hentet flere barn/ungdom, og vært mer effektiv hvis vi hadde en bil til.

Be gjerne for oss i dette. En brukbar bruktbil vil koste ca 65-75 000kr

Hvis du skulle ønske å gi en gave til tjenesten (Good News for the Shan), bruk kontonummeret under. 
Kontonummer 3000 19 85422 (disse pengen vil gå direkte til arbeidet)

Vi ber også om noen frivillige som kan hjelpe oss med barne-ungdomsarbeid og engelskundervisning for en kortere eller lengre periode (se denne websiden Good News for the Shan).


Use PayPal

QR Code