Vi har hatt to uker sommerferie i vår tjeneste nå (sommerferien her i Thailand er fra mars til midten av mai).
I midten av mai startet vi opp vår søndag og lørdag skole igjen. Noen barn hadde dessverre flyttet til en annen by, for foreldrene ønsket å finne et bedre betalt arbeid, men vi har også noen nye barn som kommer nå.

Vi har muligheter til å nå ut til flere mennesker, men på grunn av vårt lille team, og mangel på en annen bil kan vi ikke få hentet dem akkurat nå.


Søndagsskole
Mawkkham har begynt å gjøre mer søndagsskoleundervisning nå for de minste barna, hun har ikke kunnet gjøre det på grunn av graviditeten hennes, de første tre månedene var hun mye kvalm.

En søndag spurte hun barna om de hadde noen bønneemner. En jente sa: Be for min mor og far. Min mor er gravid, og de begge krangler hele tiden nå.
Noen dager senere hadde vi et møte for nye troende, og begge kom til vårt møte, og hørte det gode budskap. Det var første gang for faren til denne jente å komme på et møte som dette.

Et stort behov
Et stort behov vi har akkurat nå er å ha en bil til. For øyeblikket har vi bare min (Tores) bil, og når jeg ikke kan kjøre. Jeg må blant annet to uker til Norge, og det er en utfordring for oss arbeidet.

Vi kunne også ha hentet flere barn/ungdom, og vært mer effektiv hvis vi hadde en bil til.

Be gjerne for oss i dette. En brukbar bruktbil vil koste fra 35 000kr og oppover.

Hvis du skulle ønske å gi en gave til tjenesten (Good News for the Shan), bruk kontonummeret under. 
Kontonummer 3000 19 85422 (disse pengen vil gå direkte til arbeidet)

Vi ber også om noen frivillige som kan hjelpe oss med barne-ungdomsarbeid og engelskundervisning for en kortere eller lengre periode (se denne websiden Good News for the Shan).


Use PayPal

QR Code