Good News for the Shan - En presentasjon av tjenesten 2020/21

Good News for the Shan er en tjeneste som når ut til Shan-folket fra Myanmar i Nord-Thailand. De har en weekend-skole for Shan-barn i en landsby nær Myanmar-grensen. De har samling for voksne på søndager og når ut til dem også på kveldene i ukedagene.
Les mere på dette nettstedet.

Se også nyhetsbrev her!

 Se også nyhetsbrev her!


 


Use PayPal

QR Code